Craftus Kompetens AB

Vad gör vi?

Vi hjälper vi er skola med kompetens inom elevhälsa. Vi har också ett komplett team inom utredning, handledning, utbildning och personalhälsofrågor.

ELEVHÄLSA

Elevhälsokompetens på Era villkor!

Kuratorer

Leg. Skolsköterskor

Leg. Psykologer

Specialpedagoger

SAMTALSSTÖD

Impulskontroll och Motivation!

Vi har samtalsstöd för barn- och ungdomar med metoder som REpulse samt MI. Kontakta oss för att boka tid.

Vi har även möjlighet till utredning och behandling inom området.

UTVECKLING

Organisation och Förvaltning!

Vi tillhandahåller ledningsstöd, utvärderingar, handledning och utbildning inom hela arbetsområdet.

Vi hjälper er att utveckla er verksamhet utifrån era mål.